Democratie

Nederland is een parlementaire democratie. Dat betekent dat het parlement het Nederlandse volk vertegenwoordigt. Het parlement bestaat uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Samen vormen zij de Staten-Generaal.

Polderen

In de Nederlandse politiek valt regelmatig het woord 'polderen'. Wat houdt dat begrip eigenlijk in?
het heeft te maken met verschillende partijen met verschillende meningen, wensen en doelen, die met elkaar door één deur moeten.
Hoe dat werkt? Bekijk de animatie voor een korte uitleg.

Animatie op Youtube over het begrip Polderen

Wie mogen er kiezen?

De leden van de Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door kiesgerechtigde Nederlanders. Alle Nederlanders die 18 jaar of ouder zijn mogen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ook als zij in het buitenland wonen. De rechter kan iemand uit het kiesrecht ontzetten. Bijvoorbeeld als iemand een ernstig misdrijf gepleegd heeft.

Het woord is aan Elbert Dijkgraaf

Elbert Dijkgraaf, Tweede Kamerlid SGP

Dualisme

Dualisme betekent dat een lid van de Tweede Kamer niet tegelijkertijd lid van de regering kan zijn, en andersom. Dualisme is nodig om het parlement in staat te stellen zijn controletaak zo goed mogelijk uit te oefenen.

Wist je dat...

... Nederland de voorzitter van de Raad van de EU is?

Elke zes maanden heeft de Raad van de EU een andere voorzitter. Sinds 1 januari 2016 is dat Nederland. Dat betekent dat de bijeenkomsten van de ministers uit alle lidstaten, dat half jaar in Amsterdam plaatsvinden. De EU kent ook volksvertegenwoordigers. Deze komen bij elkaar op conferenties die de Eerste en Tweede Kamer organiseren, de volksvertegenwoordiging van Nederland.

... de Eerste en Tweede Kamer 200 jaar bestaan?

In 1815 was de allereerste Verenigde Vergadering, de vergadering van de Eerste en Tweede Kamer samen. Het 200-jarig bestaan wordt gevierd met verschillende feestelijke activiteiten. Kijk voor een overzicht en leuke achtergrondinformatie op www.200jaarstaten-generaal.nl

 

200 jaar

Logo 200 jaar Staten-Generaal 1815-2015

De laatste Tweede Kamer Tweets
(Links openen in een nieuw venster)