Democratie

Het werk van de Tweede Kamer in zeven hoofdstukken

De Tweede Kamer

Nederland is een parlementaire democratie. Dat betekent dat het parlement het Nederlandse volk vertegenwoordigt. Het parlement bestaat uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. De Tweede Kamer beslist over wetgeving. Daarna behandelt de Eerste Kamer de wetsvoorstellen die de Tweede Kamer heeft aangenomen. Samen vormen zij de Staten-Generaal.

Wat doet de Tweede Kamer?

De Tweede Kamer controleert het handelen van de regering. Zo roepen Kamerleden ministers, staatssecretarissen of bewindspersonen ter verantwoording voor hun beleid, stellen zij kritische vragen, of proberen zij het beleid van de regering te veranderen.

Zoveel termen!

Binnen de politiek worden veel termen gebruikt om verschillende elementen aan te geven. Hier een overzicht met korte uitleg:

  • De regering – of regeringscoalitie – bestaat uit de Koning en alle ministers. De ministers maken wetten, waardoor ze een wetgevende taak hebben. Ze hebben ook een uitvoerende taak, zoals zorgen voor de openbare orde.
  • Het kabinet bestaat uit ministers en staatssecretarissen (een soort ‘onderminister’). Het kabinet krijgt de naam van de minister-president. Nu zit dus het kabinet-Rutte III, omdat het ’t derde kabinet onder minister-president Rutte is.
  • In de Tweede Kamer zitten verkozen Kamerleden, die de regering controleren.
  • Het parlement is de verzamelnaam voor de Eerste en Tweede Kamer.

 

Democratie

Nederland kent een parlementaire democratie. Dat betekent dat burgers volksvertegenwoordigers kiezen die namens het volk invloed uitoefenen op beleid.

Overleggen

De Nederlandse politiek handelt vaak naar het poldermodel. Het poldermodel is een naam voor een overlegcultuur. Verschillende groepen overleggen veel met elkaar, om samen een probleem op te lossen. In de politiek zoeken de verschillende partijen dus naar een oplossing waar alle partijen tevreden over zijn. Hoe dat werkt? Bekijk de animatie voor een korte uitleg.

Animatie op Youtube over het begrip Polderen

Dualisme

De Tweede Kamer controleert de regering. Als je in de regering zit, kun je niet tegelijk ook lid zijn van de Tweede Kamer. Anders zou iemand zichzelf controleren. Deze scheiding heet ook wel dualisme.

De laatste Tweede Kamer Tweets
(Links openen in een nieuw venster)