Commissies

Het werk van de Tweede Kamer in zeven hoofdstukken

Submenu

Commissies

Er wordt over heel veel onderwerpen gesproken in de Kamer. Iedere fractie heeft al die onderwerpen verdeeld over haar Kamerleden. Alle Kamerleden die specialist zijn op hetzelfde onderwerp zitten bij elkaar in een commissie.

Commissievergaderingen

In een commissievergadering discussiëren de Kamerleden met een minister en/of staatssecretaris over het beleid. Er zijn veel verschillende commissievergaderingen. Tijdens een procedurevergadering stelt de commissie de agenda voor de komende periode vast. Ook worden er brieven afgehandeld en afspraken gemaakt.

Reces

De Tweede Kamer heeft een paar keer per jaar reces. Ook in recessen wordt er gewerkt. Omdat er in die weken niet wordt vergaderd, kunnen de Kamerleden bijvoorbeeld stukken lezen en werkbezoeken afleggen; het is ook de periode waarin ze vakantie kunnen opnemen.

Het eerst komende reces is het meireces: 21 april tot en met 8 mei.
Van 24 april tot en met 5 mei is de Kamer voor bezoek geopend. Op bevrijdingsdag staat er ook een podium van het bevrijdingsfestival in de hal die het gebouw de hele dag met muziek vult.

Lees hier wanneer de Kamer dit jaar nog meer reces heeft.

Werkbezoeken

Naast vergaderen in de Kamer gaan Kamerleden ook op werkbezoek of lopen ze een maatschappelijke stage. Zo zien ze hoe wetten en regels in de praktijk uitpakken.

Europa

Vlaggen van de Europese Unie en Nederland met een molen op de achtergrond

Nederland is een van de 28 landen dat lid is van de Europese Unie. In ‘Brussel’ maken die landen afspraken met elkaar over onderwerpen die ze in de Europese Unie willen regelen. Dat doen ze in vergaderingen van de Raad van ministers.

Die afspraken – Europese wetten en regels – worden voorgesteld door de Europese Commissie (het dagelijks bestuur van de Europese Unie) en ze kunnen soms grote gevolgen hebben voor Nederland. 

De Tweede Kamer onderzoekt en beoordeelt daarom deze voorstellen nauwkeurig. Zij overlegt altijd met een minister/staatssecretaris of soms met de minister-president voor die naar een Europese vergadering gaat.

 

Gele kaart

Met sommige voorstellen is de Tweede Kamer het niet eens. Dan kan de Tweede Kamer de minister vragen heel kritisch te zijn in de onderhandelingen, door bij voorbeeld een motie in te dienen, of heel precieze afspraken met de minister te maken.

Ook kan de Tweede Kamer de Europese Commissie in een brief laten weten hoe zij erover denkt. Als één derde van de parlementen van de EU-landen op die manier laat weten dat ze het er niet mee eens zijn, krijgt Europa een gele kaart.  Dan moet de Europese Commissie nog een keer nadenken over het voorstel en het zo nodig veranderen.

Voorzitterschap Raad van de EU

Elke zes maanden heeft de Raad van EU een nieuwe voorzitter, elke keer een ander EU-land. De eerste helft van 2016 was Nederland de voorzitter.
Elke voorzittend land stelt een agenda op met aandachtspunten. Dat gebeurt samen met twee andere landen die aansluitend het voorzitterschap hebben. Die drie landen heten dan een trio en hebben gezamelijk achttien maanden extra invloed op het beleid van de Europese Unie. 

Logo Nederlands voorzitterschap Europese Unie 2016

De Tweede Kamer en de Eerste Kamer organiseerden tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap zes parlementaire conferenties. Het motto hiervan was ‘samen bouwen aan parlementaire controle op de Europese besluitvorming’. Met twee speciale interparlementaire themaconferenties hebben de Eerste en Tweede Kamer aandacht besteed aan mensenhandel en energie. Alles over de conferenties en achtergrondinformatie vind je op www.parleu2016.nl

De laatste Tweede Kamer Tweets
(Links openen in een nieuw venster)