Commissies

Het werk van de Tweede Kamer in zeven hoofdstukken

Commissies

Kamerleden doen het meeste werk in commissies. In een commissie zitten alle Kamerleden van verschillende fracties die specialist zijn op hetzelfde onderwerp. De Kamercommissies overleggen regelmatig met ministers of staatssecretarissen over plannen. Kamerleden vergaren in commissieverband kennis over het onderwerp. In de commissies vinden de voorbereidingen op een plenaire vergadering plaats. Tijdens een plenaire vergadering tonen Kamerleden de resultaten van het commissiewerk. Commissievergaderingen zijn dus erg belangrijk.

Elke commissie behandelt de onderwerpen van een ministerie. Zo controleert de commissie voor Defensie het ministerie van Defensie. Daarnaast zijn er ook nog tijdelijke commissies voor andere beleidsterreinen, zoals de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Commissievergaderingen

In een commissievergadering discussiëren de Kamerleden met een minister en/of staatssecretaris over het beleid. Er zijn veel verschillende commissievergaderingen. Zo kunnen Kamerleden tijdens een Algemeen Overleg (AO) van gedachten wisselen met één of meer ministers of staatssecretarissen. Als een commissielid naar aanleiding van het AO een motie (zie hoofdstuk 4) wil indienen, wordt een Verslag van een Algemeen Overleg (VAO) op de plenaire agenda geplaatst. Tijdens een procedurevergadering stelt de commissie de agenda voor de komende periode vast. Ook worden er brieven afgehandeld en afspraken gemaakt.

Werkbezoeken

Naast vergaderen in de Kamer gaan Kamerleden ook op werkbezoek of lopen ze een maatschappelijke stage. Zo zien ze hoe wetten en regels in de praktijk uitpakken. Veel Kamerleden gebruiken maandagen, vrijdagen en recessen om werkbezoeken af te leggen.

De laatste Tweede Kamer Tweets
(Links openen in een nieuw venster)