Plenair debat

Een plenaire vergadering vindt altijd plaats in de grote vergaderzaal, ook wel de plenaire zaal. De Tweede Kamervoorzitter leidt dit debat. Deze vergaderingen zijn altijd openbaar. Alle 150 Kamerleden kunnen aanwezig zijn bij het plenaire debat, maar meestal is dit niet het geval. Heel vaak zijn er tegelijkertijd verschillende debatten in de Kamer, en een Kamerlid kan op maar één plaats tegelijk aanwezig zijn.

Soorten debat

Er zijn verschillende soorten plenaire debatten:

  • Verslag van een Algemeen Overleg (VAO). In zo'n kort debat krijgt iedere fractie twee minuten spreektijd. Soms spreken mensen daarom ook wel van een 'tweeminutendebat'. Tijdens zo’n kort debat behandelt de Kamer een onderwerp dat eerder tijdens een Algemeen Overleg (AO) van een commissie is besproken. Meestal dienen Kamerleden een of meer moties in tijdens een VAO.
  • Debat in hoofdlijnen: veel onderwerpen, meestal wetsvoorstellen, komen aan de orde in de plenaire vergadering voordat ze in commissie besproken worden, bijvoorbeeld om te beoordelen of er voldoende steun is voor het voorstel.
  • Dertigledendebat of interpellatiedebat: de Kamer roept een minister ter verantwoording en vraagt hem/haar uitleg over een belangrijke kwestie.
  • Vragenuur: Kamerleden stellen mondelinge vragen over actuele kwesties aan leden van het kabinet. De vergaderweek in de plenaire zaal begint elke week op dinsdag om 14.00 uur met het vragenuur. Kamerleden stellen dan mondelinge vragen, maximaal zes per vragenuur.

Wanneer wordt er gedebatteerd?

Plenaire vergaderingen worden iedere dinsdag tot en met donderdag gehouden. Daarnaast vergaderen Kamerleden ook in commissieverband (zie commissies).

De Tweede Kamer heeft een paar keer per jaar reces. Deze vallen vaak op hetzelfde moment als de schoolvakanties. Ook in recessen werken de Kamerleden. Omdat er in die weken niet wordt vergaderd, kunnen de Kamerleden bijvoorbeeld stukken lezen en werkbezoeken afleggen. Het is ook de periode waarin ze vakantie kunnen opnemen. Hier kun je lezen wanneer dit jaar de recessen vallen.

Het vaststellen van de agenda

Iedere vergaderdag is er de regeling van werkzaamheden. Kamerleden kunnen dan bijvoorbeeld een debat aanvragen, een wijziging in de agenda voorstellen, of een brief met informatie aan de regering vragen. Tijdens de regering van werkzaamheden bepaalt de Tweede Kamer dus de agenda van de komende periode.

De weekagenda voor de plenaire vergaderingen wordt altijd op de vrijdag in de voorafgaande week in concept vastgesteld.

Hoe verloopt een debat?

De plenaire debatten lopen via een vast patroon en zijn verdeeld in termijnen. Om de beurt komen de Kamer en het kabinet aan het woord. Bij een gewoon debat wordt altijd vooraf een spreektijd afgesproken. Bij wetsvoorstellen mogen de Kamerleden zelf bepalen hoelang zij spreken, zolang het maar over het onderwerp blijft gaan. De Voorzitter kan onderbrekingen toestaan. Die heten interrupties. De regels die gelden voor het voeren van een debat, staan in het Reglement van Orde.

Wie mag er beginnen bij een debat?

Fleur Agema, Tweede Kamerlid PVV

Hoe wordt er gestemd?

Kamerleden kunnen op drie manieren stemmen:

  • Bij handopsteken per fractie. Normaal steken Kamerleden hun hand op als ze voor een voorstel stemmen. De aanwezige Kamerleden stemmen namens hun hele fractie, dus niet alle Kamerleden hoeven aanwezig te zijn.  Dit is de meest gebruikelijke vorm.
  • Hoofdelijke stemming. Alle Kamerleden moeten voor of tegen een voorstel stemmen. Deze stemming gaat ook door als een Kamerlid afwezig is, bijvoorbeeld omdat hij of zij in de file staat. Dit Kamerlid kan zijn stem dan niet mee laten tellen.
  • Schriftelijk. Vaak gaan deze stemmingen over benoemingen van personen.

Voorzitter

De Tweede Kamer heeft woensdag 29 maart 2017 Khadija Arib (PvdA) gekozen als Kamervoorzitter.

Voorzitter Khadija Arib

 

Wat doet de Voorzitter?

Als Voorzitter leidt Khadija Arib de plenaire debatten in de Tweede Kamer. Dit doet zij op basis van de regels die de Kamerleden met elkaar hebben opgesteld in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer. Ze ziet er bijvoorbeeld op toe dat de sprekers in een debat niet afwijken van het onderwerp. Daarnaast is zij Voorzitter van het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer (het Presidium) en is zij de vertegenwoordiger van de Tweede Kamer naar buiten toe.

Sociale media

Je kunt de Voorzitter volgen op Twitter (@khadijaArib) en Facebook (@VoorzitterKhadijaArib).

Volg het debat

Via Debat Direct kun je alle debatten live volgen. Er is ook een gratis app. Via Debat Gemist kijk je eerdere debatten terug.

Tablet en smartphone met daarop de app Debat Direct

De laatste Tweede Kamer Tweets
(Links openen in een nieuw venster)