1 00:00:00,400 --> 00:00:05,540 Wat is het verschil tussen de regering en de Tweede Kamer Elbert Dijkgraaf (SGP) 2 00:00:06,120 --> 00:00:08,120 Hier zitten 150 Kamerleden 3 00:00:08,119 --> 00:00:09,819 en als wij iets aan de orde willen stellen 4 00:00:09,820 --> 00:00:14,320 dan nodigen we de regering uit om haar standpunt te geven en dan debatteren we er over. 5 00:00:14,640 --> 00:00:19,640 Uiteindelijk wordt hier beslist, door het volk, want die Kamerleden zijn allemaal gekozen door het volk 6 00:00:20,000 --> 00:00:21,800 wat de regering zou moeten doen. 7 00:00:22,340 --> 00:00:24,340 Wat is dualisme? 8 00:00:24,740 --> 00:00:27,240 Je hebt de regering, je hebt het parlement 9 00:00:27,240 --> 00:00:28,639 en dat ze niet op elkaars stoel gaan zitten. 10 00:00:28,660 --> 00:00:31,660 Het mooiste is dat zichtbaar net na de verkiezingen 11 00:00:31,700 --> 00:00:35,200 Mark Rutte bijvoorbeeld zat in de Tweede Kamer 12 00:00:35,200 --> 00:00:36,600 als Kamerlid gekozen door het volk 13 00:00:36,600 --> 00:00:38,460 vervolgens komt er een regering 14 00:00:38,460 --> 00:00:41,660 en dan is de regel: als jij in de regering komt 15 00:00:41,660 --> 00:00:44,260 minister wordt, of minister-president of staatssecretaris 16 00:00:44,360 --> 00:00:47,000 dan mag je niet tegelijkertijd Kamerlid zijn 17 00:00:47,000 --> 00:00:50,600 dus hij is ook echt uit de Tweede Kamer gegaan samen met een aantal anderen, waarom? 18 00:00:50,600 --> 00:00:52,900 Omdat we nou juist dat dualisme hebben 19 00:00:53,020 --> 00:00:56,040 we willen dat die Kamerleden de regering controleert 20 00:00:56,040 --> 00:00:58,940 en als je in allebei zit dan zit je jezelf te controleren 21 00:00:59,120 --> 00:01:01,120 dat wordt natuurlijk niets want je bent het met jezelf eens. 22 00:01:01,980 --> 00:01:03,599 Wat betekent coalitie en oppositie? 23 00:01:04,260 --> 00:01:06,480 De coalitie dat zijn de partijen die de regering steunen 24 00:01:06,540 --> 00:01:09,240 die hebben samen een regeerakkoord onderhandeld 25 00:01:10,520 --> 00:01:15,119 en samen afgesproken wat ze in die regeerperiode gaan doen 26 00:01:15,880 --> 00:01:18,580 Dat is de coalitie. De oppositie staat aan de andere kant. 27 00:01:18,580 --> 00:01:21,480 Die maakt geen deel uit van die regeringspartijen 28 00:01:21,480 --> 00:01:23,320 dat zijn de partijen die de regering steunen 29 00:01:23,860 --> 00:01:27,760 en hebben dus ook geen akkoord afgesproken in de vorm van een regeerakkoord 30 00:01:27,760 --> 00:01:29,660 of in de vorm van een gedoogakkoord 31 00:01:29,660 --> 00:01:35,560 Eigenlijk vind ik dat alle 150 Kamerleden niet zozeer moeten kijken 'Ben ik nou coalitie of oppositie'? 32 00:01:35,560 --> 00:01:39,460 Nee. Wat zijn de voor- en nadelen van wetsvoorstellen die de regering doet 33 00:01:39,460 --> 00:01:41,960 en als de voordelen groter zijn dan de nadelen 34 00:01:41,960 --> 00:01:45,160 dan moet je er mee instemmen, en als de nadelen groter zijn dan de voordelen 35 00:01:45,160 --> 00:01:47,160 dan moet je zeggen 'het spijt me zeer maar het gaat niet door'