1 00:00:00,140 --> 00:00:02,140 Wat is een motie? Esther Ouwehand (PvdA) 2 00:00:04,120 --> 00:00:06,820 De Kamer heeft soms vragen over het beleid van de regering 3 00:00:06,820 --> 00:00:09,120 heeft misschien andere plannen dan de regering 4 00:00:09,280 --> 00:00:12,780 of heeft er misschien onvoldoende vertrouwen in dat een plan goed wordt uitgevoerd 5 00:00:12,780 --> 00:00:15,780 dus dan vraag je voor extra inzet of een andere koers 6 00:00:15,780 --> 00:00:19,780 en als de regering in dat debat zegt 'nou daar heb ik eigenlijk geen zin in' 7 00:00:19,780 --> 00:00:22,780 dan besluit je om een motie in te dienen 8 00:00:22,780 --> 00:00:25,780 daarin stel je op papier wat jij als partij precies wilt 9 00:00:25,780 --> 00:00:28,780 je dient hem in en vervolgens wordt er over gestemd 10 00:00:28,800 --> 00:00:31,800 als de Kamer je motie steunt dan is dat een uitspraak van de Kamer 11 00:00:31,800 --> 00:00:36,600 dus een opdracht aan de regering om toch te doen waar ze eerst eigenlijk geen zin in hadden 12 00:00:37,300 --> 00:00:38,800 Wie dient de motie in? 13 00:00:39,020 --> 00:00:42,320 Het indienen van moties is het recht van individuele Kamerleden 14 00:00:42,320 --> 00:00:46,820 Je kunt altijd een motie indienen als je een verzoek wilt doen aan de regering 15 00:00:46,900 --> 00:00:52,900 voorwaarde is wel dat vijf andere Kamerleden het in orde vinden dat je de motie indient 16 00:00:52,900 --> 00:00:57,199 dus de voorzitter hoor je ook altijd vragen nadat je je motie hebt ingediend 17 00:00:57,200 --> 00:00:59,820 'Wordt de indiening van deze motie voldoende ondersteund?' 18 00:01:00,360 --> 00:01:02,080 Waar wordt een motie ingediend? 19 00:01:02,860 --> 00:01:07,860 Als je een debat in de commissiezaal hebt gehad, dan zul je na afloop van het debat moeten zeggen 'nou ik wil toch een motie indienen' 20 00:01:07,860 --> 00:01:14,860 dat kan alleen maar in de plenaire zaal, dus er moet op een ander moment ruimte voor worden gezocht in de agenda, dat doet de Voorzitter 21 00:01:14,860 --> 00:01:19,860 per motie vraagt ze, ‘Wie is er voor?’ dan steek je als fractie je hand omhoog 22 00:01:19,860 --> 00:01:23,860 dan noemt de Voorzitter op welke partijen er voor zijn 23 00:01:23,860 --> 00:01:30,120 en als er dan genoeg partijen voor zijn - 75 Kamerleden plus een - dan zegt de Voorzitter dat je motie is aangenomen. 24 00:01:30,560 --> 00:01:32,760 Hoe wordt er in de Kamer gestemd? 25 00:01:32,760 --> 00:01:34,460 Je stemt per fractie 26 00:01:34,500 --> 00:01:38,500 maar een Kamerlid kan ook vragen om een hoofdelijke stemming 27 00:01:38,940 --> 00:01:44,160 dan wil je dus dat ieder Kamerlid zelf zegt of die voor of tegen je motie is 28 00:01:44,160 --> 00:01:46,640 en dan is het wel van belang dat iedereen er bij is. 29 00:01:47,240 --> 00:01:49,240 En als de motie niet wordt uitgevoerd? 30 00:01:49,340 --> 00:01:56,020 En dan kan het dus gebeuren dat de kamer zegt ‘Deze motie is aangenomen maar de minister weigert hem uit te voeren' 31 00:01:56,020 --> 00:02:01,020 Een minister die moties niet uitvoert die heeft geen plek in het kabinet dus moet die naar huis 32 00:02:01,020 --> 00:02:05,039 Dus dan kan het gebeuren dat de Kamer zegt dat er een motie van wantrouwen komt 33 00:02:05,040 --> 00:02:08,760 en dat de betreffende minister niet langer op zijn post mag blijven.