1 00:00:03,960 --> 00:00:08,840 De inwoners van Den Haag waren in vorige eeuwen enorm oranjegezind. 2 00:00:08,840 --> 00:00:16,560 En dat werd vooral aangewakkerd toen in 1785 stadhouder Willem V uit Den Haag weg ging. 3 00:00:16,560 --> 00:00:23,919 Dat vonden de inwoners vreselijk. Twee jaar later op maandag 20 september 1787 kwam hij terug. 4 00:00:23,920 --> 00:00:32,040 Dat ging als een vuurtje door de stad en die volgende dag, die dinsdag, werd een hele grote prinsjesdag. 5 00:00:32,040 --> 00:00:36,320 En daar is deze politieke traditie uit voortgekomen. 6 00:00:40,280 --> 00:00:44,880 De troonrede is eigenlijk een document dat geschreven wordt door de Minister President 7 00:00:44,880 --> 00:00:47,640 maar dat voorgelezen wordt door het Staatshoofd. 8 00:00:47,640 --> 00:00:52,240 Daarin staat dus uitgelegd hoe we er voor staan. Wat we mogen verwachten. 9 00:00:52,240 --> 00:00:57,560 Waar de nadruk op gelegd gaat worden en dat is dus eigenlijk een heel belangrijk moment. 10 00:01:02,240 --> 00:01:08,480 Er is in het kabinet bedacht waar men het geld aan wil uitgeven. En dat is per ministerie verdeeld. 11 00:01:08,480 --> 00:01:13,800 De ministeries maken daar plannen voor maar het is aan de Kamer om daar -zo nodig- dingen aan bij te stellen 12 00:01:13,840 --> 00:01:15,960 en als het kan ook dingen aan te verbeteren. 13 00:01:20,100 --> 00:01:22,220 Kamerleden kunnen een amendement indienen 14 00:01:22,220 --> 00:01:26,640 en dat is een ambtelijke term waarmee men bedoelt dat men veranderingen wil aanbrengen. 15 00:01:30,180 --> 00:01:36,580 Men zoekt de media op en gaat praten met de pers om de invloed op het kabinet te vergroten. 16 00:01:40,000 --> 00:01:42,880 Het grappige in politiek Den Haag is dat het altijd een vaste cyclus is. 17 00:01:44,120 --> 00:01:51,000 Het begint altijd met prinsjesdag, daarna krijg je de algemene politieke beschouwingen, dan praat je over de inhoud. 18 00:01:51,000 --> 00:01:55,080 Dan komen de algemene financiële beschouwingen, dan gaan we het hebben over de centen. 19 00:01:55,080 --> 00:02:01,840 Dan komen de afzonderlijke begrotingsdebatten en uiteindelijk na een half jaar komt de gehaktdag, 20 00:02:01,840 --> 00:02:04,680 de verantwoordingsdag waarop moet blijken of het ook allemaal gelukt is.