1 00:00:04,760 --> 00:00:10,379 Ik denk dat als je in een hele grote fractie zou zitten, dan kan je wel meer zelf doen. 2 00:00:10,379 --> 00:00:15,399 Maar als je in een hele kleine fractie zit, is het heel moeilijk om zonder beleidsmedewerker 3 00:00:15,400 --> 00:00:16,240 te zijn. 4 00:00:16,239 --> 00:00:18,880 Omdat je dan over zoveel onderwerpen gaat. 5 00:00:18,880 --> 00:00:24,700 Dat kost dan zo veel tijd dan heb je mensen nodig die je helpen bij de voorbereidingen. 6 00:00:27,640 --> 00:00:32,880 Als het een heel moeilijk debat is, dan vind ik het fijn dat de beleidsmedewerker ook in 7 00:00:32,920 --> 00:00:33,730 de zaal zit. 8 00:00:33,730 --> 00:00:38,180 Dan zitten ze achterin en als ik dan een vraag heb of ik denk: 9 00:00:38,180 --> 00:00:42,710 vorig jaar hebben we het hier ook over gehad, dan loop ik even naar achteren en vraag ik: 10 00:00:42,710 --> 00:00:45,920 Kun je even opzoeken wat we hier vorige keer over besproken hebben?'. 11 00:00:45,920 --> 00:00:49,550 Dan zoeken ze dat heel snel voor me op. 12 00:00:49,550 --> 00:00:57,550 Je ziet wel dat kamerleden inderdaad met hun iPad bezig zijn of met hun telefoon 13 00:00:57,550 --> 00:01:00,599 maar dat is niet omdat ze niks te doen hebben tijdens het debat. 14 00:01:00,600 --> 00:01:07,160 Je krijgt de hele tijd e-mails en bijvoorbeeld op Twitter kunnen mensen ook reageren op wat 15 00:01:07,160 --> 00:01:08,630 ze op tv zien. 16 00:01:08,630 --> 00:01:14,440 Ik heb bijvoorbeeld als ik een debat heb over een belangrijk onderwerp als de zorg. Er zijn 17 00:01:14,440 --> 00:01:15,789 heleboel mensen die dat volgen. 18 00:01:15,790 --> 00:01:21,390 Dan kijk ik op Twitter wat mensen zeggen en soms zeggen ze: 'je moet hier naar vragen 19 00:01:21,390 --> 00:01:22,890 of deze vraag stellen'. 20 00:01:26,500 --> 00:01:31,300 Nee, het is geen desinteresse. Ik denk dat de mensen die de debatten voeren en in de 21 00:01:31,350 --> 00:01:32,119 zaal zitten 22 00:01:32,120 --> 00:01:36,790 heel erg geïnteresseerd zijn in het debat maar ook juist heel graag aan de mensen die 23 00:01:36,790 --> 00:01:38,010 het debat volgen, 24 00:01:38,010 --> 00:01:42,250 willen laten zien wat ze doen en ook heel graag willen uitleggen. Het is juist heel 25 00:01:42,250 --> 00:01:43,200 veel betrokkenheid. 26 00:01:43,200 --> 00:01:49,220 Ik denk dat een verbod niet heel veel oplost. 27 00:01:49,220 --> 00:01:54,330 Want dat zou dan ook betekenen dat we minder snel kunnen reageren op e-mails. 28 00:01:54,330 --> 00:01:57,090 Dus dat moet dan allemaal later gebeuren. 29 00:01:57,090 --> 00:02:02,010 Misschien zeggen we dan ook wel: we kunnen niet alles beantwoorden. Dat zou jammer zijn. 30 00:02:02,010 --> 00:02:07,600 En je mist de interactie tijdens een debat via Twitter bijvoorbeeld 31 00:02:07,600 --> 00:02:10,000 Ik denk dat dat uiteindelijk niet veel oplost.