Invloed

Het werk van de Tweede Kamer in zeven hoofdstukken

Submenu

Middelen

Kamerleden kunnen op eigen initiatief wetsvoorstellen indienen. Via amendementen en moties hebben ze invloed op het beleid van het kabinet. Hierover wordt samen met de wetsvoorstellen gestemd.

Het kabinet heeft het vertrouwen van de Kamer, totdat het tegendeel blijkt. Dit kan de Kamer aangeven met een motie van wantrouwen.

Het woord is aan Esther Ouwehand

Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren

Het woord is aan Linda Voortman

Linda Voortman, Tweede Kamerlid GroenLinks

Hoe wordt er gestemd?

Er kan op drie manieren worden gestemd.

  • Bij handopsteken per fractie (de meest gebruikelijke vorm)
  • hoofdelijk
  • schriftelijk.

Bij stemmen door handopsteken gaat de Voorzitter ervan uit dat de aanwezige Kamerleden namens de hele fractie stemmen.

Rechten

In de Grondwet zijn rechten vastgelegd die Kamerleden in staat stellen om hun taken goed uit te voeren.

  • budgetrecht
  • enquêterecht
  • inlichtingenrecht
  • recht van initiatief
  • recht van amendement

Ook hebben ze het recht om moties in te dienen.
Een actuele, dringende vraag aan een minister of staatssecretaris kan gesteld worden tijdens het vragenuur. Dit is iedere week op dinsdag om 14.00 uur.

De laatste Tweede Kamer Tweets
(Links openen in een nieuw venster)