Invloed

Het werk van de Tweede Kamer in zeven hoofdstukken

Invloed Kamerleden

In de Grondwet zijn rechten vastgelegd die Kamerleden in staat stellen om hun taken goed uit te voeren. Deze rechten zijn:

  • Budgetrecht: het recht om de staatsuitgaven en staatsinkomsten te beoordelen en daarna te verwerpen of goed te keuren.
  • Inlichtingenrecht: hieronder vallen drie vormen van recht om de regering te controleren. Volgens het vragenrecht mag de Kamer vragen stellen aan de regering. Met het recht van interpellatie kunnen Kamerleden een debat met iemand van de regering eisen zonder dat dit debat oorspronkelijk op de vergaderagenda stond. Met het onderzoek- en enquêterecht kan het parlement een zelfstandig parlementair onderzoek instellen. De zwaarste onderzoeksvorm is de parlementaire enquête. Om een parlementaire enquête te kunnen houden is een besluit van een meerderheid in de Tweede Kamer nodig.
  • Recht van initiatief: Tweede Kamerleden hebben het recht om zelf een wetsvoorstel in te dienen.
  • Recht van amendement: Ieder lid van de Tweede Kamer mag wijzigingen voorstellen van een wetsvoorstel. Zo’n wijziging heet een amendement. Een amendement mag de bedoeling van een wetsvoorstel niet veranderen, maar kan wel (grote) gevolgen hebben voor (belangrijke) onderdelen van het beleid.
  • Ook hebben Kamerleden het recht om moties in te dienen om invloed op het beleid uit te oefenen.
  • Een actuele, dringende vraag aan een minister of staatssecretaris kan gesteld worden tijdens het vragenuur. Dit is iedere week op dinsdag om 14.00 uur.
  • Een minister, staatssecretaris of het kabinet als geheel heeft het vertrouwen van de Kamer, totdat het tegendeel blijkt. Dit kan de Kamer aangeven met een motie van wantrouwen.

Wat is een motie?

Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren

Europa

Europese wetten en regels hebben direct invloed op het dagelijkse leven van Nederlanders. Daarom ligt er naast de nationale politiek voor de Tweede Kamer ook een belangrijke rol in Europa. Europa wordt voor een belangrijk deel ook in Den Haag gemaakt.

De Tweede Kamer

Nederland is een van de 28 landen die lid zijn van de Europese Unie. In ‘Brussel’ maken die landen afspraken met elkaar over onderwerpen die ze in de Europese Unie willen regelen. Dat doen ze in vergaderingen van de Raad van ministers. Die afspraken – Europese wetten en regels – worden voorgesteld door de Europese Commissie (het dagelijks bestuur van de Europese Unie) en kunnen soms grote gevolgen hebben voor Nederland. De Tweede Kamer onderzoekt en beoordeelt daarom deze voorstellen nauwkeurig. Zij overlegt altijd met een minister/staatssecretaris of soms met de minister-president voor die naar een Europese vergadering gaat.

Gele kaart

Met sommige voorstellen is de Tweede Kamer het niet eens. Dan kan de Tweede Kamer de minister vragen heel kritisch te zijn in de onderhandelingen, door bij voorbeeld een motie in te dienen, of heel precieze afspraken met de minister te maken.

Ook kan de Tweede Kamer de Europese Commissie in een brief laten weten hoe zij erover denkt. Als één derde van de parlementen van de EU-landen op die manier laat weten dat ze het er niet mee eens zijn, krijgt Europa een gele kaart.  Dan moet de Europese Commissie nog een keer nadenken over het voorstel en het zo nodig veranderen.

De laatste Tweede Kamer Tweets
(Links openen in een nieuw venster)