Invloed Kamerleden

In de Grondwet zijn rechten vastgelegd die Kamerleden in staat stellen om hun taken goed uit te voeren. Deze rechten zijn:

  • Budgetrecht: het recht om de staatsuitgaven en staatsinkomsten te beoordelen en daarna te verwerpen of goed te keuren.
  • Inlichtingenrecht: hieronder vallen drie vormen van recht om de regering te controleren. Volgens het vragenrecht mag de Kamer vragen stellen aan de regering. Met het recht van interpellatie kunnen Kamerleden een debat met iemand van de regering eisen zonder dat dit debat oorspronkelijk op de vergaderagenda stond. Met het onderzoek- en enquêterecht kan het parlement een zelfstandig parlementair onderzoek instellen. De zwaarste onderzoeksvorm is de parlementaire enquête. Om een parlementaire enquête te kunnen houden is een besluit van een meerderheid in de Tweede Kamer nodig.
  • Recht van initiatief: Tweede Kamerleden hebben het recht om zelf een wetsvoorstel in te dienen.
  • Recht van amendement: Ieder lid van de Tweede Kamer mag wijzigingen voorstellen van een wetsvoorstel. Zo’n wijziging heet een amendement. Een amendement mag de bedoeling van een wetsvoorstel niet veranderen, maar kan wel (grote) gevolgen hebben voor (belangrijke) onderdelen van het beleid.
  • Ook hebben Kamerleden het recht om moties in te dienen om invloed op het beleid uit te oefenen.
  • Een actuele, dringende vraag aan een minister of staatssecretaris kan gesteld worden tijdens het vragenuur. Dit is iedere week op dinsdag om 14.00 uur.
  • Een minister, staatssecretaris of het kabinet als geheel heeft het vertrouwen van de Kamer, totdat het tegendeel blijkt. Dit kan de Kamer aangeven met een motie van wantrouwen.

Wat is een motie?

Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren

De laatste Tweede Kamer Tweets
(Links openen in een nieuw venster)