Europa

Europese wetten en regels hebben direct invloed op het dagelijkse leven van Nederlanders. Daarom ligt er naast de nationale politiek voor de Tweede Kamer ook een belangrijke rol in Europa. Europa wordt voor een belangrijk deel ook in Den Haag gemaakt.

De Tweede Kamer

Nederland is een van de 28 landen die lid zijn van de Europese Unie. In ‘Brussel’ maken die landen afspraken met elkaar over onderwerpen die ze in de Europese Unie willen regelen. Dat doen ze in vergaderingen van de Raad van ministers. Die afspraken – Europese wetten en regels – worden voorgesteld door de Europese Commissie (het dagelijks bestuur van de Europese Unie) en kunnen soms grote gevolgen hebben voor Nederland. De Tweede Kamer onderzoekt en beoordeelt daarom deze voorstellen nauwkeurig. Zij overlegt altijd met een minister/staatssecretaris of soms met de minister-president voor die naar een Europese vergadering gaat.

Gele kaart

Met sommige voorstellen is de Tweede Kamer het niet eens. Dan kan de Tweede Kamer de minister vragen heel kritisch te zijn in de onderhandelingen, door bij voorbeeld een motie in te dienen, of heel precieze afspraken met de minister te maken.

Ook kan de Tweede Kamer de Europese Commissie in een brief laten weten hoe zij erover denkt. Als één derde van de parlementen van de EU-landen op die manier laat weten dat ze het er niet mee eens zijn, krijgt Europa een gele kaart.  Dan moet de Europese Commissie nog een keer nadenken over het voorstel en het zo nodig veranderen.

De laatste Tweede Kamer Tweets
(Links openen in een nieuw venster)