De formatie

Na de verkiezingen voor de Tweede Kamer begint de formatie: het samenstellen van een nieuw kabinet. Na de verkiezingen van 2012 besloot de Tweede Kamer zelf de eerste stap bij de formatie te zetten door één of meer informateurs aan te stellen.

Informateurs en formateurs

Informateurs onderzoeken welke partijen met elkaar willen samenwerken om een coalitie te vormen. De afspraken over het beleid worden in de eerste versie van het regeerakkoord vastgelegd. Hierna benoemt de Kamer een formateur. De formateur is meestal degene die uiteindelijk minister-president wordt.

De formateur rondt de besprekingen af en zoekt kandidaten voor minister en staatssecretaris in het nieuwe kabinet. Hierna wordt het regeerakkoord vastgesteld. Vervolgens beëdigt het staatshoofd de ministers en staatssecretarissen en legt het nieuwe kabinet in de Tweede Kamer de regeringsverklaring af.

 

 

 

De laatste Tweede Kamer Tweets
(Links openen in een nieuw venster)