Verkiezingen

Het werk van de Tweede Kamer in zeven hoofdstukken

De formatie

Na de verkiezingen voor de Tweede Kamer begint de formatie: het samenstellen van een nieuw kabinet. Na de verkiezingen van 2012 besloot de Tweede Kamer zelf de eerste stap bij de formatie te zetten door één of meer informateurs aan te stellen.

Informateurs en formateurs

Informateurs onderzoeken welke partijen met elkaar willen samenwerken om een coalitie te vormen. De afspraken over het beleid worden in de eerste versie van het regeerakkoord vastgelegd. Hierna benoemt de Kamer een formateur. De formateur is meestal degene die uiteindelijk minister-president wordt.

De formateur rondt de besprekingen af en zoekt kandidaten voor minister en staatssecretaris in het nieuwe kabinet. Hierna wordt het regeerakkoord vastgesteld. Vervolgens beëdigt het staatshoofd de ministers en staatssecretarissen en legt het nieuwe kabinet in de Tweede Kamer de regeringsverklaring af.

 

 

 

Verkiezingen

Sinds 1815 is de Tweede Kamer de vertegenwoordiging van het Nederlandse volk. De Kamer bestaat uit 150 zetels. Na de landelijke verkiezingen vormen een paar partijen samen een regeringscoalitie. Zij moeten samen minstens 76 zetels hebben om een meerderheid in de Tweede Kamer te hebben. Deze regering maakt voor 4 jaar beleid.

Op woensdag 15 maart 2017 waren de laatste landelijke verkiezingen. De uitslagen vind je hier. Normaal gesproken vinden verkiezingen om de vier jaar plaats. Het komt voor dat de verkiezingen eerder worden gehouden. Na de verkiezingen op 9 juni 2010 ontstond er een kabinet met VVD en CDA, gedoogd door de PVV. In 2012 werden zij het niet eens over bezuinigingen. Het kabinet viel. Daardoor konden we op 12 september 2012, twee jaar na de vorige verkiezingen, alweer naar de stembus.

Alles over verkiezingen in Nederland vind je bij de Kiesraad.

Cijfers

Hoeveel mensen hebben gestemd? Op woensdag 15 maart 2017 mochten er 12.893.466 mensen stemmen. Daarvan hebben er 10.563.456 gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het opkomstpercentage is daarmee 81,9%. Dat is de hoogste opkomst sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 1986 (85,82%).

Wie mogen er kiezen?

De leden van de Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door kiesgerechtigde Nederlanders. Alle Nederlanders die 18 jaar of ouder zijn mogen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ook als zij in het buitenland wonen. De rechter kan iemand uit het kiesrecht ontzetten. Bijvoorbeeld als iemand een ernstig misdrijf gepleegd heeft.

Wat gebeurt er na de verkiezingen?

Na de verkiezingen worden de stemmen geteld en de uitslag door de Kiesraad bekend gemaakt. De gekozen kandidaten worden daarna officieel op de hoogte gebracht van hun mogelijke benoeming. Als zij die aanvaarden en aan een aantal andere voorwaarden voldoen, worden ze beëdigd tot Tweede Kamerlid. Alle Kamerleden hebben een vaste plaats in de plenaire zaal. Op de website van de Tweede Kamer vind je de actuele zetelverdeling.

De fracties

Een fractie is een deel van de Tweede Kamer dat bij dezelfde politieke partij hoort. Zo bestaat er een CDA-fractie en een VVD-fractie. In deze fractie zitten alle Kamerleden die bij dezelfde partij horen.

Reis naar de Kamer

Er zijn veel verschillende manieren waarop je Kamerlid kunt worden. In de serie 'Reis naar de Kamer' laten zes verschillende Kamerleden zien hoe ze Kamerlid zijn geworden. Maar ook hun dagelijkse of wekelijkse reis vanuit hun woonplaats naar de Kamer komt in beeld. Tot nu toe zijn Sandra Beckerman (SP), René Peters (CDA), Pia Dijkstra (D66) en Malik Azmani (VVD) in beeld gebracht.

Fracties en het aantal zetels

Op dit moment zitten er 11 fracties in de Tweede Kamer. De zetelverdeling is sinds de verkiezingen in 2017 als volgt:

 • VVD (33)
 • PVV (20)
 • CDA (19)
 • D66 (19)
 • Groenlinks (14)
 • SP (14)
 • PvdA (9)
 • ChristenUnie (5)
 • PvdD (5)
 • 50PLUS (4)
 • SGP (3)
 • DENK (3)
 • Forum voor Democratie (2)

Krijgen Kamerleden hulp bij hun werk?

Linda Voortman, Tweede Kamerlid GroenLinks

Kan iedereen Kamerlid worden?

Iedere Nederlander van 18 jaar of ouder kan in principe volksvertegenwoordiger worden.
Dit kan onder meer door aan te sluiten bij een politieke partij, of er zelf een op te richten. Iedereen die zich volgens de regels van de Kieswet kandidaat heeft gesteld, komt op een kandidatenlijst en is verkiesbaar bij de verkiezingen.

De laatste Tweede Kamer Tweets
(Links openen in een nieuw venster)