Verkiezingen

Het werk van de Tweede Kamer in zeven hoofdstukken

Submenu

Verkiezingen

Op woensdag 15 maart waren de Tweede Kamer verkiezingen.
De verkiezingen voor de Tweede Kamer vinden normaal gesproken om de vier jaar plaats. 

De vorige Tweede Kamerverkiezingen waren op 12 september 2012. Normaal gesproken vinden Tweede Kamerverkiezingen om de vier jaar plaats, in maart of mei (afhankelijk van de vraag of in hetzelfde jaar ook verkiezingen zijn voor provinciale staten of gemeenteraden). Door de val van het kabinet, werden de verkiezingen op 12 september gehouden.
Alles over verkiezingen in Nederland vind je bij de Kiesraad.
 

Wat gebeurt er na de verkiezingen?

Na de verkiezingen worden de stemmen geteld en de uitslag door de Kiesraad bekend gemaakt. De gekozen kandidaten worden daarna officieel op de hoogte gebracht van hun mogelijke benoeming. Als zij die aanvaarden en aan een aantal andere voorwaarden voldoen, worden ze beëdigd tot Tweede Kamerlid. Alle Kamerleden hebben een vaste plaats in de plenaire zaal. Op de website van de Tweede Kamer vind je de actuele zetelverdeling.

Kan iedereen Kamerlid worden?

Iedere Nederlander van 18 jaar of ouder kan in principe volksvertegenwoordiger worden.
Dit kan onder meer door aan te sluiten bij een politieke partij, of er zelf een op te richten. Iedereen die zich volgens de regels van de Kieswet kandidaat heeft gesteld, komt op een kandidatenlijst en is verkiesbaar bij de verkiezingen.

De formatie

Na de verkiezingen voor de Tweede Kamer begint de formatie: het samenstellen van een nieuw kabinet.

In de Grondwet staan geen regels voor de kabinetsformatie. Hoe de formatie in zijn werk gaat wordt bepaald door ongeschreven staatsrecht dat  in de loop der jaren is  ontstaan.

Vroeger speelde het staatshoofd een grote rol in de formatie. Na de verkiezingen van 2012 besloot de Tweede Kamer zelf de eerste stap bij de formatie te zetten. Binnen een week na de verkiezingen stelt de Kamer een informatieopdracht op. Daarna wijst de Kamer één of meer informateurs aan om die opdracht uit te voeren.

Informateurs en formateurs

Informateurs onderzoeken welke partijen met elkaar willen samenwerken om een coalitie te vormen. De afspraken over het beleid worden in de eerste versie van het regeerakkoord vastgelegd. Hierna wordt er door de Kamer een formateur benoemd. De formateur is meestal degene die minister-president wordt.

 Kabinet Rutte-Asscher in de Treveszaal

De formateur rondt de besprekingen af en zoekt  kandidaten voor minister en staatssecretaris in het nieuwe kabinet. Hierna wordt het regeerakkoord vastgesteld. Vervolgens beëdigt het staatshoofd de ministers en staatssecretarissen en legt het nieuwe kabinet in de Tweede Kamer de regeringsverklaring af.

 

 

De laatste Tweede Kamer Tweets
(Links openen in een nieuw venster)